1.Rektörlük bünyesindeki iş ve hizmetlerden evrak akış ve yazışmaların tamamını elektronik ortamda yürütmek için mevcut alt yapıyı güçlendirmek tümüyle elektronik ortama taşımak, bunun için birim bütçemizde yer alan sermaye giderleri ödeneğin ihtiyaç kadarının ayrılmasını sağlamak. 

2. Gerek 4734 ve gerekse 2886 Sayılı kanunlara göre yapılmakta olan ihalelerin rekabet ilkelerine ve açıklık esasına dayanacak şekilde sürdürülmesine ilişkin çalışmalara daha da ağırlık verilmesi amacıyla; ihale ilanları, ihale sonuçları ve satın almaların Üniversitemiz web sayfasından duyurulması.

3. Satın alınan menkul malların ambar giriş-çıkışları ve demirbaş kayıtlarının elektronik ortama taşınmasında hata ve noksan durumunun 0 olarak gerçekleşmesini sağlamak.