Mal ve Hizmet Alım Taleplerinde Gerekli Evraklar

1 - Üst Yazı

2- İhtiyaç Listesi (Tıklayınız)

3 - Teknik Şartname (Islak İmzalı)

4 – Her bir ihtiyaç kalemi için proforma fatura (en az 3 firmadan)

5 – İhale komisyonunda görev alacak kişiler listesi (Tıklayınız)

6 - Muayene komisyonunda görev alacak kişiler listesi (Tıklayınız)

7 – Proforma fatura için örnek teklif formu (Tıklayınız)


Oluşturma: 09 Ocak 2019