2018 yılında eğitim öğretim faaliyetlerine başlayan Tıp Fakültemizin yapılanma süreci hızla devam etmektedir. Fakültemizin ihtiyacı olan histoloji eğitim sistemi alımı da Daire Başkanlığımızca gerçekleştirilerek Fakültemizin hizmetine sunulmuştur.


31 Mayıs 2018