Üniversitemizin dış paydaşlarından Uşak Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü

Tarafından Sivil Savunma Mevzuatı kapsamında Üniversitemizde 14 Aralık 2017 tarihinde Temel Yangın Bilinci Eğitimi verilmiştir.

Eğitimde temel olarak yangın güvenliğinin ve risklerinin farkına varılması, riskleri minimize edecek önlemlerin alınması ile yangın çeşitlerine göre müdahale metotları anlatılmıştır.


14 Aralık 2017