23/10/2019 tarihinde İSO 9001 Kapsamında toplantı yapıldı. Yapılan toplantıda İSO 9001 Kalite Yönetim Sistemi sürecinde bulunduğumuz nokta değerlendirildi. Binaenaleyh görülen eksikliklerin giderilmesi için yapılacak çalışmalar üzerinde görüş alış verişlerinde bulunuldu.  


23 Ekim 2019