Uluslararası Katılımlı Acil Durum ve Tahliye Planları ile Sistemlerinin Erişilebilirliği Çevrimiçi Çalıştayı’nda İspanya, İtalya, Çekya, Almanya, Japonya ve ABD'den konu ile ilgili uzmanlar sunumlar gerçekleştirdi. 

Çalıştay Grup toplantılarında ise katılımcılar tarafından Ülkemizde erişilebilirlik konusundaki eksiklikler ve yapılması gerekenler etraflıca tartışıldı.

Özetle aşağıdaki hususlar üzerinde duruldu:

-Uluslararası standartlar ve Ülkemizin durumu,

-Hizmetlerin "tüm engel gruplarını" kapsaması gerektiği (Sadece görme ve işitme engelliler değil fiziksel olarak her türlü kısıtlılığın hatta cüce ve çok uzun boyluların da dikkate alınması gerekliliğinin), 

-Hareket kısıtlılığı olan bireyler için projeler,

-Geçici konaklama çözümleri

-Risk yönetimi ile afet yönetiminin koordineli olarak ayrı ayrı ele alınması gerektiği.

-Yapılardaki engelli çözümlerinin biçimi kurtarmak için yapılmaması gerektiği,

-Alternatif tahliye yolları

-Engellilerin sadece yardıma muhtaç bireyler olduğu düşüncesinden kurtulup sürece aktif olarak katılımlarının sağlanması (Görme engellilerin karanlık ortamda tahliyedeki başarıları gibi)

-Erişilebilirlik yönetmeliği ile diğer mevzuat arasındaki uyum sorunlarının giderilmesi,

-Bina tahliye planlarının mahalleye, onlarında kente entegre edilmesi gerekliliği,

-İnsan psikolojisi ve panik yönetiminin afet anında olabilecek olan yeni engellileri de kapsaması gerektiği,

-Engel gruplarının zemin katlarda çıkışa yakın odalarda bulunması gerektiği ve engelli park yerlerinin uzak olmaması gerektiği, fiziki ortamların yumuşak ve oval formlu olması gerektiği gibi hususlar konuşuldu.

Online


15 Haziran 2021