Birim Personelleri:

Şube Müdürü Cengiz DIBIRDIK (Dahili 1604)

Şef İsmail UYGAR (Dahili 1637) 

Ambar Memuru Ramazan TURGUT (1640)

 

AYNİYAT PERSONELLERİNİN GÖREVLERİ

1-İhale ve satın alma birimlerinde alımı yapılan malzemelerin girişlerini ve kontrollerini yapmak

2-Muayene kabul ve teslim işlemlerini yapmak

3-Gelen ürünlerin muhafaza ve koordinesini sağlamak

4-Birimlerin ihtiyaçlarına göre ürünleri teslim ve kontrolünü sağlamak

5-Gerekli durumlarda temin şekline bakılmaksızın kayda alınmasını sağlamak

6-Hurdaya ayrılma ve imha satış devir işlemlerini yürütmek

7-Kurum dışı giriş ve çıkış işlemlerini yürütmek

8-Ambarlarda kasıt kusur veya ihmal nedeniyle meydana gelen kayıp ve noksanlıklardan sorumlu olmak

9-Kırılan veya eksik yeri olduğu tespit edilen malzemelerin bakım ve onarımını sağlamak

10.Kişi ve birimlere verilen malzemelerin zimmet işlemini yapmak

11-Ambar sayımını ve stok kontrolünü yapmak ve harcama yetkilisine bildirmek

12-Ambar sayımını ve stok kontrollerini yapmak ve stok seviyesinin altına düşen malzemeleri harcama yetkilisine bildirmek.